zde se nacházíte:
Úvod > Registrace nástroje

Registrace nástroje

Milý hudebníku,

děkujeme za výběr.

Víme, že váš nástroj je pro Vás vzácný a zaslouží si úctu a nejlepší péči. Níže jsou uvedeny jednoduché pokyny týkající se používání přístroje, jeho údržby a záruky. Přečtěte si je pečlivě a neváhejte a kontaktujte některého z našich prodejců.

Smluvní záruka poskytnutá společností

 1. Veškeré nástroje jsou v okamžiku nákupu pokryty dvěma (2) lety zárukou za všechny výrobní nebo materiálové vady.
 2. Smluvní garance poskytnutá nezahrnuje:

  1. Poškození způsobené vnějšími událostmi (jako jsou formy způsobené atmosférickými podmínkami nebo korozními účinky způsobenými potu nebo slinami), ani součástky, které jsou vystaveny opotřebení, jako jsou například polštářky.
  2. Poškození způsobená nesprávným používáním přístroje, což znamená nedodržení pokynů pro péči a údržbu.
  3. Poškození způsobené jakýmkoli fyzickým vlivem.
  4. Nástroje, s nimiž se neoprávněná osoba zabývá, před podáním záruky

 3. Záruka nabývá účinnosti dnem nákupu přístroje, jak je uvedeno na faktuře vystavené prodávajícím. Klientovi se doporučuje, aby vyplnil tento registrační formulář záruky na webové stránce (oddíl "Registrovat svůj přístroj"), a to ihned po zakoupení.
 4. Každá záruka musí obsahovat kopii faktury a musí být zaslána do čtyř (4) týdnů prodávajícímu nebo na následující adresu:

Ing. Vlastimil Jiráček, Zahradní 340, 68353 Šaratice, Česká republika

Přeprava přístroje do místa opravy a jeho návrat se provádí na vlastní nebezpečí klienta. V důsledku toho se na náklady a rizika ztráty nebo poškození při přepravě nevztahuje smluvní záruka.